PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Användarvillkor

PNG32


AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp.

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp och Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

ANVÄNDARE

Användarkonton är personliga och får inte innehålla företagsnamn eller liknande, vidare får inte användarkonton säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran.

SIGNATURER & AVATARER

Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande. Signaturer får vara maximalt sex rader långa. Tomma eller delvis brukade rader räknas som hela rader. Signaturer får maximalt innehålla tre olika färger. Länkar i signaturer måsta använda forumets färger för länkar. Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet. Endast oberoende tips är tillåtna. Annonsering får inte under några som helst omständigheter ske i forumet. Detta gäller även länkar eller tips om/till bloggar/hemsidor med försäljning eller liknande.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplats, bekräftar och garanterar du Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp att du inte kommer att använda Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp eller förstöra andra användares besök/arbete med Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp WEBBPLATS.

KONTAKT: webmaster@xls.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp webbplats är: Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB

PNG32 PNG32
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter