PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelSummera kolumn om flera kriterier är uppfyllda?Summera kolumn om flera kriterier är uppfyllda?
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2009-03-12 08:24
 

Hej,

Jag har en tabell med 4 kolumner i en flik i min excelfil. Jag önskar att skriva en formel, som ska ligga på separat flik, som kollar om satta kriterier i 3 olika kolumner är uppfyllda och i så fall summerar motsvarande celler ur en 4:e kolumn.

Tex: Om första kolumnen är lika med tex B2 (där det står Dam), om andra kolumnen är lika med tex B3 (där det står Hatt) och om tredje kolumnen är lika med tex B4 (där det står Rosa) så ska kolumn 4 summeras.

Ex på tabell med rubrik på första raden:

Användare      Produkt      Färg      Antal

Dam                 BH              Vit         10 650

Dam                 Hatt            Rosa     5 000

Dam                 Hatt            Rosa     6 500

Dam                Hatt             Vit           8 000

Svaret som formeln ska komma med då ska vara 11 500, dvs rosa hattar till damer. 

Tacksam för svar!

 

 

Nytt inlägg
 2009-03-12 08:53
 

I det nya bladet skapar du 4 kolumner med samma rubriker (i cellerna A1 till D1)
Under rubrikerna Användare, Produkt & Färg matar du in kriterierna. (cellerna A2 till C2)

I cellen D2 under rubriken Antal matar du in följande formel; Engelska eller Svenska

=SUMPRODUCT((Sheet1!A2:A5=A2)*(Sheet1!B2:B5=B2)*(Sheet1!C2:C5=C2)*(Sheet1!D2:D5))

=PRODUKTSUMMA((Blad1!A2:A5=A2)*(Blad1!B2:B5=B2)*(Blad1!C2:C5=C2)*(Blad1!D2:D5))

Nytt inlägg
 2009-03-12 13:57
 
 Ändrad av HS  på 2009-03-12 14:58:06

Hej,

En ytterligare dimension till ovan fråga:

Om man i formeln vill söka ut (enligt ovan) Dam, Hatt, Rosa ELLER Vit ,dvs så att svaret ska bli 19 500.

Hur gör man då?

Nytt inlägg
 2009-03-12 14:59
 

=SUMPRODUCT((Sheet1!A2:A5="Dam")*(Sheet1!B2:B5="Hatt")*(Sheet1!C2:C5="Rosa")*(Sheet1!C2:C5="Vit")*(Sheet1!D2:D5))

Nytt inlägg
 2009-03-13 08:13
 

Hej,

Med ovan formel blir tyvärr svaret 0.

Någon annan som vet hur man gör?

Nytt inlägg
 2009-03-13 10:06
 

=(SUMPRODUCT((Sheet1!A2:A5="Dam")*(Sheet1!B2:B5="Hatt")*(Sheet1!C2:C5="Rosa")*(Sheet1!D2:D5)))+(SUMPRODUCT((Sheet1!A2:A5="Dam")*(Sheet1!B2:B5="Hatt")*(Sheet1!C2:C5="Vit")*(Sheet1!D2:D5)))

Formel + samma formel igen fast med utbytt kriterie

Nytt inlägg
 2009-03-13 10:33
 

Hej,

Ytterligare en dimension:

Om jag har ytterligare en kolumn

Ex på tabell:

Användare      Produkt      Färg      Antal          Form

Dam                 BH              Vit         10 650       Rund

Dam                 Hatt            Rosa     5 000        Rak

Dam                 Hatt            Rosa     6 500        Rak

Dam                Hatt             Vit           8 000        Rund

Frågan är: Hur gör jag om jag ibland vill fylla i ett kriterie tex"Rund", men ibland vill lämna kriterie-rutan blank och därmed får med alla värden(både Rak och Rund)? Formeln ska nämligen kopieras in på flera ställen.

 

Tack

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelSummera kolumn om flera kriterier är uppfyllda?Summera kolumn om flera kriterier är uppfyllda?

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter