PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelSök med macroSök med macro
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-06-17 19:27
 
 Ändrad av Haelge  på 2020-06-17 18:28:44
Hej!
Behöver hjälp med nedanstående makro.
Tanken är att från Cell A7 i en flik kunna söka efter "10" i en annan flik, "klipplista".
Hitta nr 10 i kolumn A och markera med X i kolumn B.
Återvända till första flikens A7.
Fungerar utmärkt så länge jag bara söker efter "10".
Som anges i Makrot går sökningen alltid till B16 (eftersom det står så) vad jag än söker efter. :(
Hur ska man göra för att kunna söka efter andra nummer, hitta det och markera med X i DEN B-kolumnen?
Går det?


Sub Markera()
'
' Markera Makro
'
'
Range("A7").Select
Selection.Copy
Sheets("Klipplista").Select
Columns("A:A").Select
Range("A2").Activate
Selection.Find(What:="10", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate
Range("B16").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "x"
Sheets("Montering").Select
Range("A7").Select
End Sub
Nytt inlägg
 2020-06-21 13:14
 
 Ändrad av Christian  på 2020-06-21 12:15:53

 Sub FindSearchString()

Dim SrchStr as string: SrchStr = cstr(inputbox("Fyll i söktext"))

Dim SrchSh as worksheet: set SrchSh = thisworkbook.sheets("Klipplista")

Dim SrchRng as range: set SrchRng = SrchSh.Range("A:A")

Dim aCell as Range.

For each aCell in SrchRng 

      If SrchStr = cstr(aCell) Then

           aCell.Offset(0,1) ="x"

      End If

Next aCell

End sub

 

Inte framför datorn så otestad kod. Kan rätta imorgon om det skulle behövas.

Mvh Christian 

Nytt inlägg
 2020-06-21 16:07
 
Hej Christian!
Tack för svar.
Inte 100 på hur jag ska använda detta men har en knapp att trycka på så att det som står i cell A7 i monteringsfliken ska kopieras och sökas efter i "klipplista".

Tyvärr ett syntax-fel i koden.

Dim aCell as Range.

jag avvaktar..
Nytt inlägg
 2020-06-21 19:39
 

 Hej hej.

Du ska koppla Makrot till en knapp, sedan får du en popupruta som du fyller i din siffra i. Syntaxfelet behövs ingen dator till, det är en punkt på slutet som ska bort

Nytt inlägg
 2020-06-21 21:16
 
Härligt härligt.
Fungera som tänkt.

Tackar allra mjukast.
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelSök med macroSök med macro

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter