PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelKolla om en rad har jämt eller udda nummer med ett makroKolla om en rad har jämt eller udda nummer med ett makro
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2009-04-07 21:23
 

Jag har ett problem med att:

Först kollar jag vilken rad som är sista raden i kolumn B i ett dokument värdet lagras i en variabel som heter SistaRadB och vi antar att den fått värdet 11

Nu skall jag klistra in två kopierade celler (A2 & A3) från A4 ned till då rad11  alltså cell A11, problemet är det att om jag klistar in två celler funkar det fint om variabeln SistaRadB har fått ett jämt värde, så fort den får ett udda värde kan man inte klistra in två celler eftersom två såklart är ett jämt värde.

Hur kollar jag om SistaRad har fått ett udda eller jämt värde och sedan plussar jag på eller drar bort 1 från ursprungsvärdet för SistaRadB... vet inte om jag själv fattar det där men tar med lite kod så kanske det klarnar vad jag vill åt...   

 

Dim SistaRadB As Long
    Columns("B:B").Select
    SistaRadB = Selection.Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
   
Range("A2:A3").Select
Selection.Copy

'här börjar mina ????? koden nedan är i princip hur fel som helst men jag vet inte hur jag skall börja då jag inte vet hur man får reda på Even Odd skrev bara nedanstående för att den som vill hjälpa mig skall i alla fall fatta vad jag vill göra.....
    
OM (SistaRadB = Even = 1)
Rows(SistaRadB +0).Columns("A:A").Select
OM (SistaRadB = Odd = 1)
Rows(B_EvenOdd +1).Columns("A:A").Select
Selection.paste (här skall alltså texten som kopierats från Cell A2 & A3 klistras in hela vägen Från A4 ner till i exempelfallet A11=lika med värdet på SistaRadB)

Nytt inlägg
 2009-04-14 10:29
 

Det enklaste är nog (SistaRadB Mod 2)

Detta blir 1 om SistaRadB är udda, annars 0.

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelKolla om en rad har jämt eller udda nummer med ett makroKolla om en rad har jämt eller udda nummer med ett makro

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter