PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelTa fram formler för sekvenser med fyra cellerTa fram formler för sekvenser med fyra celler
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-06-02 13:49
 

 Hej!

Jag har precis gått en kurs hos er, väldigt givande! 

Jag har en fråga om huruvida det går att automatiskt ta fram en formel för att lägga ihop sekvenser med fyra celler åt gången (jag vill summera kvartal utan att behöva skriva in vilka celler det är manuellt). Om jag bara "drar ner" en formell så blir det ju fel celler som kommer med. Tänk t.ex.

2015, 2016, 2017, 2018

2015 = summa på celler A3-D3,

2016 = summa på celler E3-H3

2017 - summa på celler I3-L3

Så vill jag att 2018 automatiskt ska bli en summering på celler M3-P3 - kan jag fixa så att detta sker per automatik på något vis? Om jag drar så blir det ju celler J3-N3. 

Jag ju lösa det genom att dra ut för fyra celler och sedan ta bort de som blir fel (dvs ta bort J3-N3, K3-O3, L3-P3), men det kan bli lite bökigt med stora datamängder. 

Tack! 

/Adam

Nytt inlägg
 2020-06-02 17:33
 

 Hej Adam

Om du kopierar och klistrar in så förskjuts din formel relativt. Om du klistrar in med ctrl+v så är du d

dessutom kvar i kopieringsläget och kan fortsätta klistra in. Automatisering utöver detta kräver makro, men då behöver du ha tillräckligt med data för att det ska vara värt besväret :)

/c

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelTa fram formler för sekvenser med fyra cellerTa fram formler för sekvenser med fyra celler

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter