PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelhjälp med pivotsorteringhjälp med pivotsortering
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2021-10-01 17:33
 

 Hej , jag har en lista med ett par tusen rader och varje tre rader hör till samma mätpunkt nummer i rad 1 somi exempel nedan "59" med mätvärden för X, Y och Z i kulomner. i exempelnedan, tredje tomma raden kan visst fyllas med t ex "Deviation" men då vill jag knyta ihop rad 2 med "Surf" och rad3 med Deviation till rad 1 som är huvud mätpunkten "59". till exampel No 59, Mode Surf 59 och Label Deviation 59. har någon något förslag hur detta kan göras.utan att man går rad för rad och skriva in dem själv? 

Cavity No,
Mode
Label
Meas, X
Cad, X
Dev
Meas, Y
Cad, Y
Dev
Meas, Z
Cad, Z
Dev
Probe diam,
UT
Dev
LT
Dev
Cav 1 59 -121,446 -18,601 -7,565 1,001  
Cav 1 Surf -121,532 -18,644 -7,491 0,2 -0,2
Cav 1   0,086 0,043 -0,074 -0,121 --***+-----
Nytt inlägg
 2021-10-04 09:52
 

Jag antar lite föromsfullt att du menar en tabell och inte en pivottaberll

Skapa en ny hjälpkolumn?

Exempel för kolumn H om dina data startar på rad 4

=IFS(ÄRTAL(B4);B4;ÄRTAL(H3);"Mode Surf "&H3;ÄRTAL(H2);"Label Deviation"&H3)

Kopiera ner till slutet. Om det blir som du vill så klistrar du in det som värde i kolumnB

 

Alt om det står olika texter i rad2/3 och surf/deviation bara var exempel

=IFS(ÄRTAL(B4);B4;ÄRTAL(H3);B4&H3;ÄRTAL(H2);B4&H3)

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelhjälp med pivotsorteringhjälp med pivotsortering

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter