PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMakro som berör flera flikarMakro som berör flera flikar
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-11-19 17:12
 
 Ändrad av Pepe  på 2023-11-19 22:16:59

I en excelfil har jag tvä flikar. I ett blad "Listor" finns en tabell med aktieförteckning i ett annat blad "Bedömning" en tabell där jag för in "Nya aktier". Med en knapp vill jag kunna uppdatera förteckningen i "Listor". Jag har skapat ett makro som kopierar  innehållet i "Nya aktier" går över till "Listor" för att klistra in dem aktieförteckningen och sedan sortera tabellen i bokstavsordning.

När jag kör koden från flik "Listor"  fungerar det perfekt. När jag försöker köra det från flik "Bedömning" får jag felet Körfel '1004' med upplysningen att Metoden 'Range' i objektet '_Worksheet' misslyckades

 

Nytt inlägg
 2023-11-20 09:48
 
 Ändrad av Gondi  på 2023-11-20 10:50:33

Hej Pepe,

Problemet uppstår för att du har koden i ett arbetsblad.

Det är rekommenderat, eller "Best Practices", att alltid lägga all kod i en separat kodmodul och inte direkt i arbetsboksbladen.

Eftersom du verkar ha koden i Blad2 ("Bedömning") men "Tabell9" återfinns i Blad1 ("Listor") så måste du använda det fullständiga namnet nar du använder metoden "Range" enligt nedan.

 

ActiveWorkbook.Worksheets("Listor").ListObjects("Tabell9").Sort.SortFields. _

    Add2 Key:=Blad1.Range("Tabell9[[#ALL],[ALLA]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order _

 

    :=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal

 

Nytt inlägg
 2023-11-21 13:54
 

 Tack! Nu fungerar det. Det har blivit en ovana at lägga koden i arbetsboken. Jag får skärpa mig.

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMakro som berör flera flikarMakro som berör flera flikar

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter