PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa ett cycle sheet med slumpad ordningSkapa ett cycle sheet med slumpad ordning
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-03-11 07:24
 
Hej igen.
Ledsen för sent svar, vart på semester. Lade till -1 på två ställen. Bara att ersätta med den tidigare koden.
mvh
Christian


Option Explicit
Sub writeXtimes()

Dim ReadFromSh As Worksheet: Set ReadFromSh = ThisWorkbook.Sheets("Blad1")
Dim lRow As Long: lRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Dim Rng As Range: Set Rng = ReadFromSh.Range("F1:F" & lRow)
Dim vnt As Variant: vnt = Rng
Dim PrintToSH As Worksheet: Set PrintToSH = ThisWorkbook.Sheets("Blad2")

PrintToSH.UsedRange.ClearContents
Dim i, k: k = 1
For i = 1 To UBound(vnt, 1)
If vnt(i, 1) <> 0 And vnt(i, 1) <> "" Then
PrintToSH.Range("A" & k & ":E" & (vnt(i, 1) + k - 1)).Value = ReadFromSh.Range("A" & i & ":E" & i).Value
k = k + vnt(i, 1)
End If
Next i

Dim newRng As Range: Set newRng = PrintToSH.Range("A1:F" & k - 1)
Call RndRng(newRng, PrintToSH)

End Sub
Function RndRng(Rng As Range, ws As Worksheet)


Dim rngUpper As Long
Dim myRow As Long
rngUpper = Rng.Rows.Count

For myRow = 1 To rngUpper
ws.Cells(myRow, 6).Value = Int((rngUpper * 10 - 1 + 1) * Rnd + 1)
Next myRow

Rng.Sort Key1:=ws.Range("F1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Rng.Columns(6).ClearContents


End Function
Nytt inlägg
 2019-03-13 08:58
 

 Grymt! Där satt den! Stort tack för all hjälp. Nu fungerar det precis som jag tänkt!

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa ett cycle sheet med slumpad ordningSkapa ett cycle sheet med slumpad ordning

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter