PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBABeroende "Drop down"-lista - uppdatera beroende lista till "första tillåtna värde"Beroende "Drop down"-lista - uppdatera beroende lista till "första tillåtna värde"
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-07-28 15:18
 

 Hej forumet!

Mitt första inlägg - ska bli kul att dela med mig och få nya Excel-kunskaper.

Jag har googlat och googlat men inte hittat svar på en ganska relevant funktionalitet: hur uppdaterar man en beroende drop-down-lista till det första tillåtna värdet baserat på valet i tidigare drop-down-valet?

Låt mig förklara: I mitt fall ska jag bygga ett "säljverktyg" där man först väljer storlek på ett system (t.ex. 10 cm, 20 cm och 50 cm). Beroende på vilken systemstorlek du valt kommer du kunna välja storlekar på inlopps- och utloppspumpar. Inlopps- och utloppspumparna är inte beroende av varandra, men vilka pumpstorlekar du kan välja mellan är beroende av vilken systemstorlek du valt. Jag vill att när jag uppdaterar systemstorleken ska mina "pump-drop-down-listor" uppdateras så att den första tillåtna pumpstorleken kommer som default!

Problemet är inte att få en beroende lista - det har jag fixat - problemet är att om du byter system kommer "den gamla pumpkonfigureringan att ligga kvar", trots att den är ogiltig. Jag har hittat att t.ex. skriva "Please Select..." i drop-down listan för pumparna när du byter system, men det vill jag inte ha eftersom det är ett "säljverktyg" - kunden ska inte känna att verktyget är alltför svåranvänt!

Det jag skulle vilja ha är en slags VLOOKUP fast i VBA-format som "aktiveras" om och endast om man byter systemstorlek... om det make sense? Jag har alltså en matris för vilka pumpstorlekar som är giltiga för oika systemstorlekar.

Mvh Martin
 

Nytt inlägg
 2019-07-28 16:18
 

 Jag löste det efter lite tänkande! Går säkert att optimera, men här är koden jag skrev!

K4 är cellen där jag väljer systemstorlek, och K13 och K14 är där jag väljer in- respektive utloppspumpstorlekarna! Jag har redan drop-down-listorna, men vill bara att cellen ska uppdateras en gång till tillåtet värde (som finns i matrisen med namnet "SystemLU").

 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

If Target.Address = "$K$4" Then

Range("$K$13").Value = WorksheetFunction.VLookup(Range("$K$4").Value, Range("SystemLU"), 6, False)

Range("$K$14").Value = WorksheetFunction.VLookup(Range("$K$4").Value, Range("SystemLU"), 7, False)

End If

/ Martin

 

 

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBABeroende "Drop down"-lista - uppdatera beroende lista till "första tillåtna värde"Beroende "Drop down"-lista - uppdatera beroende lista till "första tillåtna värde"

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter