PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAVälja kolumner med KNAPP för senare utskrift, simulera enkel databasVälja kolumner med KNAPP för senare utskrift, simulera enkel databas
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2021-10-14 19:46
 

 Jag använder en flik för basdata med kanske 30 kolumner och 100 rader, önskad funktion är att välja vissa kolumner med en knapp (macro?) för särskild redigering/utskrift/export av dessa kolumner.

Är beredd på optimal blandning av knappar/macro/VBA.

Hyfsat bred på Excel och gått kurser i VBA men allt för länge sedan.

Kan någon bidraga?

Nytt inlägg
 2021-10-18 10:13
 

 Hej hej

Om du gör om din data till en tabell (ctrl + t), så blir det lättare att markera data. Bara att hovra över översta delen av en rubrik så får du en muspekare som ser ut som nedåtpil, klicka så markleras alla data under rubriken. Nedan kod tar emot en eller flera kolumner av användaren och slår ihop dessa till en sammansatt range. Denna kan du antingen skriva ut direkt med funktionen printtopdf (googla), eller går något annat med.

MVh

Christian

Option Explicit

 

Sub exempel()

 

    'Finns bättre sätt att tilldela sheets och listobject, detta görs genom namngivning.

    Dim ws As Worksheet: Set ws = Sheets("Blad1")

    Dim ls As ListObject: Set ls = ws.ListObjects(1)

    Dim rng As Range, joinedrng As Range

    Dim btnresult As VbMsgBoxResult

    Dim i As Long

    

    For i = 1 To 30

        On Error GoTo Finished:

        Set rng = Application.InputBox("Välj kolumn, tryck ok för att fortsätta välja flera, nej när du är klar", Type:=8)

        On Error GoTo 0

        If joinedrng Is Nothing Then

            Set joinedrng = rng

        ElseIf rng Is Nothing Then

            Exit For

        Else

            Set joinedrng = Union(joinedrng, rng)

        End If

    Next i

Finished:

    If Not joinedrng Is Nothing Then

        MsgBox "this is the marked columns: " & joinedrng.Address

    Else

        MsgBox "inga kolumner valda"

    End If

    'nu har du en range av massa sammanslagna kolumner att göra något med.

    

End Sub

 
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAVälja kolumner med KNAPP för senare utskrift, simulera enkel databasVälja kolumner med KNAPP för senare utskrift, simulera enkel databas

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter