PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAsorteringsortering
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2022-03-30 09:12
 

 Var ändrar jag sorteringen ?
nu är det Ö till A, jag vill ha det till A till Ö

Sub Makro1()
'
' Makro1 Makro
'
 
'
    Range("P2:T22").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("fakturor").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("fakturor").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
        "P2:P22"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("fakturor").Sort
        .SetRange Range("P2:T22")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    Range("P2").Select
End Sub
Nytt inlägg
 2022-03-30 10:04
 

Jag skulle börja med att undersöka vad som händer om man ändrar:

Order:=xlDescending

 

På sidan:

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.sort

Finns en länk till 

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.xlsortorder

där det framgår vilka värden order kan ha och vad konstanterna kallas.

Nytt inlägg
 2022-03-30 17:06
 

 Tack. Det hjälpte

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAsorteringsortering

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter